Partenerii de practică sunt unităţi reprezentative – instituţii publice, judecătorii, tribunale, curti de apel, parchete, cabinete de avocatură, notariate, executori judecătorești, societăți comerciale și organizații neguvernamentale.

Alegerea partenerilor de practică se realizează de fiecare student în parte pe baza "Convenției cadru" publicată în contul de student.

Caietul de practică se poate procura prin comandă on-line pe site-ul www.ujmag.ro

Partenerii de practică sunt unități reprezentative – Primăria Municipiului București, Primăriile sectoarelor Municipiului București, Primăriile din localitățile de domiciliu, Prefecturile, Consiliile județene, Consiliile locale și organizații neguvernamentale.

Alegerea partenerilor de practică se realizează de fiecare student în parte, pe baza "Convenției cadru" publicată în contul de student.

Caietul de practică se poate procura prin comandă on-line pe site-ul www.ujmag.ro