Facultatea de Științe Juridice și Administrative asigură desfășurarea unui proces de învătământ de înaltă calitate, conceput conform sistemului Bologna, oferind programe de studii acreditate pentru Masterat.

Admitere Masterat 2024

Descoperă programele de studii universitare acreditate de Masterat, forma de învățământ cu frevență pentru anul universitar 2024-2025 din cadrul Facultății de Științe Jurdice și Administrative București, Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir".

Află calendarul de admitere, datele de contact și actele necesare pentru înscriere.

Detalii

LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Studii universitare acreditate ARACIS

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" își afirmă din nou valoarea, obținând succesiv (2010-2015, 2015-2020, 2022-2027) "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT", cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România.

Acest fapt reflectă excelența academică a programelor de studii pentru Licență sau Masterat din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative București din cadrul UCDC.