• Program Master: Știinte Penale (acreditat ARACIS 2011)
  • Director: Conf.univ.dr. TĂNĂSESCU CAMIL
  • Forma de învățământ: IF
  • Durata programului de studiu: 2 semestre

Programul de master privește cu precădere discipline aplicative în vederea maximizarii rezultatului didactic în direcția însușirii principalelor probleme de ordin juridic si care intereseaza activitatea juridică. Astfel, sunt avute în vedere discipline din domeniul dreptului penal care necesită aprofundare, mai cu seamă din perspectiva specialistului practician în drept.

Planul de învatamânt a fost elaborat dupa consultarea mai multor specialiști – teoreticieni și practicieni, precum și a unei bibliografii bogate românești și străine. El propune un pachet de discipline care au ca obiect de studiu instituții juridice relevante în domeniul dreptului penal.

Prin conținutul său, programul de masterat Știinte Penale se adreseză tuturor categoriilor de juriști, fiind vizați atât tinerii absolvenți doritori să urmeze o carieră judiciară prin programul INM, cât și juriștii cu o experiență îndelungată.

Pe plan educațional, programul de masterat Știinte Penale acoperă un sector de pregătire greu accesibil studiilor de licență – prin gradul de specializare și profunzimea abordării - slujind obiectivului de a crea o nouă generație de juriști care să poată acționa într-o societate aflată în continuă transformare.

De asemenea, programul masteral asigură absolvenților săi – prin programul anual de cercetare și prin organizarea sesiunilor de comunicări știintifice ale masteranzilor - vocația de a urma o formă doctorală de învățământ, contribuind la identificarea și conturarea de către aceștia a viitoarei teme de cercetare.

Obiective

  • Aprofundarea cunoștințelor necesare desfășurării activității în mod direct sau indirect în domeniul juridic;
  • Studierea și aprofundarea unor instituții fundamentale în raport cu planul de învățământ specific studiilor de licență;
  • Dobândirea de către toți participanții, indiferent de specializarea avută, a unor competențe complementare;
  • Analiza implicațiilor teoretice și practice ale noilor reglementări legale privind armonizarea legislației române cu cea a Uniunii Europene.
Programul de studii universitare de masterat "Stiinte Penale" îsi asuma misiunea de a pregati specialisti în domeniul stiintelor juridice, capabili de a utilize cunostinte specific si cultural-umaniste valoroase, de a se integra în procesele social-economice ale societatii românesti si lumii contemporane.

Finalizarea studiilor de master

Programul de studii universitare Științe penale se finalizează prin susținerea disertației și obținerea diplomei de Master în domeniul Drept.

Ocupatii posibile conform COR: Expert criminalist – 261902, expert prevenire și combatere a corupției – 261920, consilier de probațiune – 261921, inspector probațiune – 261922, avocat – 261101, cercetător în domeniul științelor juridice – 261915, asistent de cercetare în domeniul științelor juridice – 261916 etc.

Plan de învățământ
2023-2024

Program de studii universitare de master: ȘTIINȚE PENALE

Admitere Masterat 2024

Începe cu Dreptul drumul tău către o carieră remarcabilă!

Alătură-te nouă și pune bazele succesului tău profesional.