• Program Master: Carieră Judiciară (acreditat ARACIS 2017)
  • Director: Prof. univ. dr. EVELINA OPRINA
  • Forma de învățământ: IF
  • Durata programului de studiu: 2 semestre

Programul de master privește cu precădere discipline aplicative în vederea maximizãrii rezultatului didactic în directia înșușirii principalelor probleme de ordin juridic și care intereseaza activitatea juridică. Astfel, sunt avute în vedere discipline care fie nu au fost abordate în cadrul primului ciclu universitar, fie conțin instituții juridice care necesită aprofundare, mai cu seama din perspectiva specialistului practician în drept.

Planul de învațământ a fost elaborat după consultarea mai multor specialiști – teoreticieni și practicieni, precum și a unei bibliografii bogate românesti și străine. El propune un pachet de discipline care au ca obiect de studiu instituții juridice relevante în domeniul carierei judiciare.

Prin conținutul său, programul de masterat Carieră Judiciară se adresează tuturor categoriilor de juriști, fiind vizați atât tinerii absolvenți doritori să urmeze o carieră judiciară prin programul INM, cât și juristii cu o experiență îndelungată.

Pe plan educațional, programul de masterat Carieră Judiciară acoperă un sector de pregatire greu accesibil studiilor de licență – prin gradul de specializare și profunzimea abordării - slujind obiectivului de a crea o nouă generație de juriști care sa poată acționa într-o societate aflată în continuă transformare.

De asemenea, programul masteral asigură absolvenților săi – prin programul anual de cercetare și prin organizarea sesiunilor de comunicări științifice ale masteranzilor - vocația de a urma o formă doctorală de învățământ, contribuind la identificarea și conturarea de către aceștia a viitoarei teme de cercetare.

Obiective

  • Dezvoltarea gândirii novative generale cu privire la edificarea instituțiilor și de implementare a acestora într-o societate aflată în schimbare rapidă și radicală;
  • Formarea aptitudinilor de evaluare a demersurilor novative precum și a proceselor atipice cu care se confruntă comportamentul social general din societatea româneasca actuală;
  • Deprinderea capacităților de analiză interdisciplinară pentru a putea explica cât mai complet și inteligibil fenomene sociale complexe;
  • Însusirea preocuparilor de vârf, la nivel național și mondial, cu privire la interdependențele dintre procesele și fundamentele, tot mai complexe, ce apar în legatură cu integrarea Euro-Atlantică a României.
Programul de masterat "Carieră judiciară" își asumă misiunea de a pregati specialiști în domeniul științelor juridice, capabili de a utiliza cunoștințe specifice și cultural-umaniste valoroase, de a se integra în procesele social-economice ale societății românești și ale lumii contemporane.

Finalizarea studiilor de master

Programul de studii universitare Cariera judiciară se finalizează prin susținerea disertației și obținerea diplomei de Master în domeniul Drept.

Ocupatii posibile conform COR: avocat - 261101, procuror - 261201, judecator - 261202, magistrat-asistent - 261203, consilier probațiune - 261921, inspector probațiune - 261922, jurisconsult - 261102, consilier juridic - 261103, executor judecătoresc - 261901, grefier șef de secție - 121910, expert jurist - 261903, notar - 261906, cercetător în domeniul științelor juridice - 261915, asistent de cercetare în domeniul științelor juridice - 261916.

Dreptul de a ocupa posturi în entități publice și private conform competențelor asigurate prin programul de studii.

Plan de învățământ
2023-2024

Program de studii universitare de master: CARIERĂ JURIDICĂ

Admitere Masterat 2024

Începe cu Dreptul drumul tău către o carieră remarcabilă!

Alătură-te nouă și pune bazele succesului tău profesional.