• Program Master: Administrație și Management Public
    Acreditat ARACIS 2014
  • Director: Conf.univ.dr. MIHAELA AGATADOR POPESCU
  • Forma de învățământ: IF
  • Durata programului de studiu: 2 semestre

Programul de studii universitare de masterat Administrație și management public își asumă misiunea de a pregăti specialiști în domeniul științelor administrative, capabili de a utiliza cunoștinte specifice și cultural-umaniste valoroase, de a se integra în procesele social-economice ale societății românești și ale lumii contemporane.

Programul de master privește cu precădere discipline aplicative în vederea maximizarii rezultatului didactic în direcția însușirii principalelor probleme de ordin administrativ și care interesează activitatea administrației publice centrale și locale. Astfel, sunt avute în vedere discipline care fie nu au fost abordate în cadrul primului ciclu universitar, fie conțin instituții care necesită aprofundare.

Planul de învățământ a fost elaborat după consultarea mai multor specialiști în domeniu – teoreticieni și practicieni, a altor planuri de învățământ al diferitelor programe de masterat similare organizate de universități din țară și străinătate, precum și a unei bogate bibliografii de specialitate

Acesta propune cursantilor un pachet de discipline având ca obiect de studiu instituții relevante pentru domeniul Știintelor administrative și în special al Managementului public.

Prin conținutul său, programul de masterat Administrație și management public oferă o pregatire aprofundată tuturor celor care își desfășoară activitatea în cadrul administrației publice centrale și locale, care vor fi pregătiți să facă față noilor realități ale domeniului administrativ.

Obiective

  • Aprofundarea cunoștintelor necesare desfășurării activității în mod direct sau indirect în domeniul administrației publice;
  • Studierea și aprofundarea unor instituții fundamentale, dar și a unor materii noi, în raport cu planul de învățământ specific studiilor de licență;
  • Dobândirea, de către toți participanții, indiferent de specializarea avută, a unor competențe complementare;
  • Analiza implicațiilor teoretice și practice ale noilor reglementări legale privind armonizarea legislației române cu cea a Uniunii Europene.
Programul de master "Administrație si management public" își asumă misiunea de a pregăti specialiști în domeniul științelor administrative, capabili de a utiliza cunoștințe specifice și cultural-umaniste valoroase, de a se integra în procesele social-economice ale societății românesti și ale lumii contemporane.

Finalizarea studiilor de master

Programul de masterat în Administrație și Management Public se finalizează prin susținerea lucrării de disertație și obținerea unei diplome de Master în Știinte administrative.

Ocupatii posibile conform COR: Consilier administrație publică - 242201; Expert administrație publică - 242202; Inspector de specialitate în administrație publică - 242203; Inspector de integritate - 242209; Manager proiect - 242101.

De asemenea, absolvenții au dreptul de a ocupa posturi în entități publice și private, conform competențelor asigurate prin programul de studii.

Plan de învățământ
2023-2024

Program de studii universitare de master: Administrație și Management Public

Admitere Masterat 2024

Începe cu Dreptul drumul tău către o carieră remarcabilă!

Alătură-te nouă și pune bazele succesului tău profesional.