Programul de studii universitare de licență "Drept" asigură, prin disciplinele propuse, formarea următoarelor competențe profesionale și transversale:

Competențe profesionale

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic
C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale
C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state
C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor.

Competențe transversale

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

Dreptul - O poartă către succesul profesional

Prin conținutul disciplinelor cuprinse în planul de învățământ, programul de studii universitare de licență "Drept" asigură absolvenților săi competențe de specialitate în concordanță cu cerințele de pe piața muncii din România și Europa.

Ocupatii posibile conform COR: avocat 261101, judecător 261202, consilier juridic 261103, procuror 261201, magistrat asistent 261203, asistent judiciar 261205, executor judecătoresc 261901, notar 261906.

De asemenea, absolvenții au dreptul de a ocupa posturi în entități publice și private, conform competențelor asigurate prin programul de studii.

Plan de învățământ
2023-2024

Program de studii universitare de licență: DREPT

Admitere 2024

Începe cu Dreptul drumul tău către o carieră remarcabilă!

Alătură-te nouă și pune bazele succesului tău profesional.