Programul de studii universitare de licență "Administraţie publică" asigură, prin disciplinele propuse, formarea următoarelor competențe profesionale și transversale:

Competențe profesionale

C1. Utilizarea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor administrative pentru inserţia profesională în instituţii publice şi/sau private
C2. Identificarea şi aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv iniţierea şi formularea de propuneri de acte normative şi/sau administrative
C3. Comunicarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate
C4. Aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituţională
C5. Administrarea activităţilor specifice din domeniu, cu respectarea eticii şi deontologiei profesionale
C6. Identificarea, analizarea şi rezolvarea problemelor din administraţia publică, în mod cooperant, flexibil şi eficient

Competențe transversale

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor si modalitatilor de formare şi dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

Științe Administrative - Formarea unei noi generații de lideri

Prin conținutul disciplinelor cuprinse în planul de învațământ, programul de studii universitare de licență "Administrație publică" asigură absolvenților săi competențe de specialitate în concordanță cu cerințele de pe piața muncii din România și Europa și clasificarea ocupațiilor din România.

Ocupatii posibile conform COR: Consilier administrație publică - 242201; Inspector de specialitate în administrație publică – 242203, Referent de specialitate în administrație publică – 242204, Consultant în administrație publică – 242205.

De asemenea, absolvenții au dreptul de a ocupa posturi în entități publice și private, conform competențelor asigurate prin programul de studii.

Plan de învățământ
2023-2024

Program de studii universitare de licență: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Admitere 2024

Începe cu Dreptul drumul tău către o carieră remarcabilă!

Alătură-te nouă și pune bazele succesului tău profesional.