Facultatea de Știinte Juridice și Administrative este un promotor în lansarea ideilor novatoare, marchează traiectoriile cercetării știintifice de profil, influențează, prin demersurile sale știintifice materializate în elaborarea unor studii, cărți, monografii, tratate, articole de specialitate etc., dezvoltarea economico-socială a României și integrarea sa europeană.

Plan de cercetare științifică

pentru anul universitar 2021-2022

Sesiuni de comunicări științifice

Egalitate și nediscriminare

La propunerea Centrului de Cercetări Juridice și Administrative, Universitatea Creștina "Dimitrie Cantemir" organizează în fiecare an în parteneriat cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Inspectoratul școlar al Municipiului București, Concursul de creație artistică și literară "EGALITATE ȘI NEDISCRIMINARE" din cadrul proiectului de cercetare-dezvoltare: "Promovarea Dreptului la Nediscriminare și Egalitate de șanse la nivelul Învățământului Preuniversitar din București".

Conferința Internațională a Nediscriminării și Egalității de Șanse

Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” la propunerea Centrului de Cercetari Juridice si Administrative si a cadrelor didactice de la Facultatea de Stiinte Politice, în parteneriat cu Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) si Comisia pentru Drepturile Omului, Culte si Problemele Minoritatilor Nationale (Camera Depuratilor, Parlamentul României), organizeaza anual, în cadrul proiectul de cercetare – dezvoltare: „Modalitati de promovare a principiilor nediscriminarii si egalitatii de sanse în societatea româneasca actuala”, Conferinta Internationala a Nediscriminarii si Egalitatii de Sanse – NEDES.