Facultatea de Științe Juridice si Administrative din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" pregătește studenți prin programe de studii universitare de Licență și de Masterat. Toate programele sunt acreditate, Universitatea primind "grad de încredere ridicat" din partea ARACIS, cel mai înalt calificativ ce poate fi acordat.

Licență

Ai absolvit liceul și ai obținut diploma de bacalaureat?
Ești student şi doresti să ai o dublă specializare?
Ești absolvent licențiat al unei alte facultăți şi dorești să te pregătești la standarde europene?

Urmează programele de studii de Licență "Drept" - 4 ani sau "Administrație Publică" - 3 ani, învățământ cu frecvență (IF) din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative.

Masterat

Ești absolvent licențiat al unei alte facultăți şi dorești să te pregătești la standarde europene?

Urmează programele de studii de Masterat "Științe Penale" - 2 semestre, "Carieră Juridică" - 2 semestre sau "Administrație și Management Public" - 4 semestre, învățământ cu frecvență (IF) din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative.

LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Studii universitare acreditate ARACIS

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" își afirmă din nou valoarea, obținând succesiv (2010-2015, 2015-2020, 2022-2027) "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT", cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România.

Acest fapt reflectă excelența academică a programelor de studii pentru Licență sau Masterat din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative București din cadrul UCDC.