Facultatea de Științe Jurdice și Administrative din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir", prin intermediul cadrelor didactice universitare cu prestigiu profesional în domeniul de predare, pune la dispoziție viitorilor studenților următoarele programe de studii universitare acreditate de Licență, forma de învățământ cu frevență pentru anul universitar 2024-2025.

Calendar admitere Licență

Etapa I - IULIE 2024

 • 25.03.2024 - 29.07.2024 (ora 12)Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor

 • 29.07.2024Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admiși, în asteptare şi respinşi

 • 29.07.2024-30.07.2024Perioada de contestaţii

 • 30.07.2024Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi, în asteptare şi respinşi

 • 31.07.2024 - 16.08.2024Achitarea Taxei de şcolarizare:

  - integral, beneficiind de o reducere de 100 de euro sau
  - parţial, minimum 550 euro din taxa anuală de școlarizare.

  În cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant şi scos la concurs în etapa a II-a.

Etapa II - SEPTEMBRIE 2024

 • 30.07.2024 - 23.09.2024 (ora 12)Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor

 • 23.09.2024Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admiși, în asteptare şi respinşi

 • 23.09.2024 - 24.09.2024Perioada de contestaţii

 • 24.09.2024Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi, în asteptare şi respinşi

 • 25.09.2024-04.10.2024Achitarea Taxei de şcolarizare:

  - integral, beneficiind de o reducere de 100 de euro sau
  - parţial, minimum 550 euro din taxa anuală de școlarizare.

Secretariat

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Program: Luni - Vineri 0800 – 1800
Telefon: 021 331 17 59
E-mail: sja@ucdc.ro

Splaiul Unirii nr. 176,
Sector 4, București

Intrarea D1

Mijloace de transport

Metrou (M1,M3) - Stația "Timpuri Noi"
Autobuze (133, 312, 323), tramvai (19) -
Stația "Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir"

Acte necesare

 • cerere-tip şi anexe (de la secretariatul facultăţii);
 • diplomă de bacalaureat - original şi copie xerox, sau adeverinţă de promovare a examenului de licentă pentru promoţia 2024;
 • suplimentul la diploma de licenţă – original şi copie xerox;
 • atestatul de recunoaştere a studiilor pentru candidaţii cetăţeni români sau etnici români care au finalizat studiile în alte ţări;
 • certificatul de naştere – original şi copie xerox;
 • cartea de identitate – original şi copie xerox;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – original şi copie xerox;
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;
 • patru fotografii tip buletin;
 • chitanţă care să ateste plata taxei de înscriere;
 • dosar plic.

Taxă de înscriere: 150 lei