Oportunități de carieră

Facultatea de Științe Juridice și Administrative oferă o pregătire de nivel înalt, echipând studenții cu o gamă variată de competențe profesionale.

Absolvenții programului de studii universitare de licență Drept pot fi încadrați ca specialiști în domeniul juridic, iar absolvenții programului de studii universitare de licență Administrație Publică se pot angaja ca funcționari în cadrul Administrației Publice Centrale și Locale.

LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Studii universitare acreditate ARACIS

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir", instituție privată acreditată prin Legea nr. 238/2002, este evaluată instituțional de ARACIS cu "grad de încredere ridicat", cel mai înalt calificativ acordat unei universități în România (2010-2027).

Acest fapt reflectă excelența academică a programelor de studii pentru Licență sau Masterat din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative București din cadrul UCDC.

ECOSISTEM ACADEMIC COMPLET

Campus universitar la standarde internaționale

Amplasat central în București, campusul Universității Creștine Dimitrie Cantemir este un centru academic modern și dinamic, perfect dotat pentru studii de licență și master.

Facilitățile includ amfiteatre moderne, săli de curs și seminar echipate multimedia, laboratoare, sală și teren de sport, o bibliotecă bogată și numeroase resurse digitale, cât și Aula Magna cu o capacitate de 450 locuri, unde se desfășoară congrese, conferințe și evenimente culturale.

Toate acestea sunt integrate într-un mediu universitar stimulativ și fac parte din avantajele vieții de student și masterand la o facultate privată și acreditată, gata să sprijine excelența academică și dezvoltarea personală.

Parteneriate cu universități din întreaga lume

Ești student la o facultate din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir"? Poți beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene!

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizării între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume.